Somali Videos

1. Sida Laysku Diiwaan Galiyo

Is Diiwaangalinta PayQuik

  • Lasoo deg APPKA PayQuik
  • Is Diiwaan Gali
  • Gali Aqoonsigaaga (Driving License, Passport ama National ID)

2. Sida Lacag loo diro

Ka Dir Telefankaaga Gacanta Kuna Shub Telefanka Gacanta Ehelkaaga.